top of page

Welke rol speelt een AED bij het reanimeren?

Reanimatie met AED (Automatische Externe Defibrillator) , is een apparaat waarmee u eerste hulp kunt verlenen in geval van hartproblemen en werkt als hulpmiddel bij reanimatie. In geval van hartritmestoornis zal het slachtoffer naar het hart grijpen en bewusteloos raken.

 

Indien er geen ademhaling meer is dan is het belangrijk te reanimeren tot het hart zich weer kan herstellen om de zuurstoftoevoer en de bloedsomloop aan de gang te houden. Het gebruik van een AED kan levens redden en als de hulpverleners ter plaatse zijn nemen zei het over.

 

In het ziekenhuis onderzoekt men wat er precies met het hart aan de hand is. Zoals de naam al zegt defibrilleert de AED het hart in geval van hartritmestoornis.

 

De AED zorgt dus door middel van elektrische stroomschokken dat het hart van de patiënt als het ware ‘gereset’ wordt. Het is echter altijd belangrijk om naast het gebruik van de AED zoveel mogelijk te blijven reanimeren. De hartmassage en mond-op-mondbeademing zorgen niet alleen voor een veilige hersenfunctie maar het bereidt het hart ook voor op de schokken die de AED af gaat geven.

aed-kast.jpg

Hoe werkt een AED?

Een AED heeft twee elektroden die op de blote borst van het slachtoffer geplakt worden. Het apparaat registreert wat het hart in het lichaam doet en geeft aan de hand van deze registratie advies over de volgende stap.

 

Het kan zijn dat er een schok moet worden herhaalt. De AED geeft deze zelf naar aanleiding van de meting: hij bepaalt zelf hoeveel schokken nodig zijn en de sterkte van de stroom.

 

U moet niet bang zijn om een schok te geven terwijl dit niet nodig is: de AED zal alleen een schok toedienen als het hart van het zo snel en onregelmatig beweegt dat de pompfunctie van het hart verloren gaat.

BHV training met certificaat AED bij Euro BHV

Bij Euro BHV hebben wij verschillende cursussen op het gebied van eerste hulp en veiligheid. Het werken met een AED maakt onderdeel uit van onze reanimatietraining en ook de cursus BHV (bedrijfshulpverlening). In principe kunt u een AED gebruiken, want oefening met het apparaat is om u beter te kunnen voorbereiden in het gebruik.

Een reanimatiecursus
inclusief gebruik
met AED volgen?

S1JcFx11nu_0_102_1000_563_0_x-large.jpg

Reanimatie met AED

bottom of page