top of page

Wat is een VCA Opleiding?

VCA is een zogenaamde checklist omtrent Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor aannemers. De letterlijke betekenis van de afkorting is dan ook: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Deze checklist is bedoeld om u veiliger te laten werken. Het is een veelzijdig programma die erop gericht is het aantal ongevallen in deze sector terug te dringen. Projectleiders vragen steeds vaker om VCA certificatie. Wij raden de opleiding ook zeker aan voor uw eigen veiligheid en voor die van uw medewerkers.

Onderwerpen VCA

Tijdens een VCA Opleiding komen verschillende onderwerpen aan bod. U zult de theorie krijgen over een groot aantal uitgewerkte onderwerpen die allemaal met Veiligheid, Gezondheid en Milieu te maken hebben. De onderwerpen die bij onze VCA Opleiding aan bod komen zijn:

 • Gevaarlijke stoffen

 • Brand en explosie

 • Arbeidsmiddelen

 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

 • Elektriciteit en straling

 • Ergonomische werkplek

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Wetgeving

 • Gevaren, risico’s en preventie

 • Ongevallen

 • Veiligheidsgedrang

 • Taken, rechten, plichten en overleg

 • Procedures en instructies

 • Voorbereiding op noodsituaties

VCA Opleiding bij Euro BHV

Bij Euro BHV kunt u een basisopleiding maar ook een VCA VOL opleiding in 1 dag volgen.

Deze VCA opleiding is inclusief (uitleen) boek, examen en een verzorgde lunch.

Voor de VCA VOL opleiding zijn de hoofdstukken aangevuld met extra lesmateriaal.

 

Er zijn 50 examenmomenten op 16 verschillende locaties in Nederland. In sommige gevallen is het mogelijk om examen op dezelfde dag als de opleiding af te leggen.

VCA Opleiding bij Euro BHV

opleiding VOL-VCA.jpg

VCA opleiding

2-0-VCA.jpg
bottom of page