top of page

Wat is BHV?

Elk bedrijf is verplicht om BHV’ers in het personeelsbestand te hebben, maar wat is een BHV’er eigenlijk?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening.

Een BHV'er is een werknemer die een cursus BHV heeft voltooid en kan worden ingezet als de gezondheid

van veiligheid van werknemers in het geding is.

 

De BHV’ers functioneren als georganiseerde hulp binnen een organisatie en zijn als eerste ter plaatse in geval van nood. Zij hebben de belangrijkste taak om letsel en schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

young-woman-green-jacket-holding-first-aid-kit-while-showing-thumb-up-looking-pleased-front-view.jpg
BHvoplocatie_10_-removebg-preview.png

Taken BHV’ers

De bedrijfshulpverleners zijn getraind om letsel en schade te voorkomen of in te perken in geval van nood of gevaar. Wat betekent dat in de praktijk? Een BHV’er kan de volgende taken hebben:

  • eerste hulp bij ongevallen;

  • brandbestrijding en gevolgen van brand inperken

  • alarmeren en evacueren van werknemers en andere aanwezige personen in geval van nood

  • inroepen van professionele hulp zoals brandweer ambulance en politie

 

Onderstaande taken kunnen ook deel uitmaken van het takenpakket van uw getrainde werknemer:

  • omgaan met agressie en geweld

  • het bestrijden van calamiteiten met (milieu) gevaarlijke stoffen

  • handelen bij uitval van elektra

 

Alle bovengenoemde taken zijn mogelijke verantwoordelijkheden voor de bedrijfshulpverleners van uw bedrijf. In de wet staat dat een BHV’er snel en adequaat moet kunnen handelen bij calamiteiten en daar dus goed voor getraind moet zijn. Met een BHV cursus van Euro BHV bent u voorbereid op noodsituaties binnen uw bedrijf volgens de normen van de wet.

BHV opleiding bij Euro BHV

111group-diverse-people-cpr-training-class.jpg

BHV opleiding

bottom of page